Ο χρήστης εαν επιθυμει εχει την δυνατότητα αλλαγής του φίλτρου ο ιδιος