Σύστημα Ασύρματης Σύνδεσης Ακουστικών Βαρηκοίας SurfLink Remote

Βίντεο παρουσίασης:

Ρύθμιση έντασης ήχου και στα δύο ακουστικά βαρηκοίας https://video.starkeygroup.com/uvp/instructional-videos2011/1A-Binaural-VolChangewithRemote-CustomProducts.html

 

Κατηγορία:
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.