Ανατομία και φυσιολογία του αυτιού

Το αυτί χωρίζεται σε τρία μέρη: στο εξωτερικό, στο μέσο και στο εσωτερικό αυτί.

  1. Το εξωτερικό αυτί αποτελείται από το πτερύγιο που είναι ένας ευκίνητος χόνδρος καλυμμένος με επιδερμίδα. Το άνω άκρο του λέγεται έλικα και το κάτω άκρο του λέγεται λοβός. Το πτερύγιο δεν παίζει σημαντικό ρόλο στην αντίληψη του ήχου, παρά μόνο στον εντοπισμό της κατεύθυνσης από την οποία προέρχεται ο ήχος και συμβάλει στην συλλογή των ήχων και την μεταφορά τους στον έξω ακουστικό πόρο. Ο ακουστικός πόρος είναι ο αγωγός που οδηγεί τους ήχους στο μέσο αυτί. Το εσωτερικό τμήμα του ακουστικού πόρου είναι οστέινο και καλυμμένο επίσης από επιδερμίδα. Ο ακουστικός πόρος έχει σχήμα “S” και μήκος περίπου 2,5 εκατοστά.
  2. Το μέσο αυτί αποτελείται από την τυμπανική μεμβράνη που βρίσκεται στο τέλος του ακουστικού πόρου και διαχωρίζει το έξω από το μέσο αυτί. Πίσω από την τυμπανική μεμβράνη βρίσκονται τα τρία ακουστικά οστάρια: η σφύρα, ο άκμονας και ο αναβολέας, που σκοπό έχουν να μεταφέρουν τον ήχο που φτάνει από το τύμπανο στο εσωτερικό αυτί.
  3. Το εσωτερικό αυτί αποτελείται από τρία τμήματα, την αίθουσα, τους ημικύκλιους σωλήνες και τον κοχλία. Στο εξωτερικό τοίχωμα της αίθουσας υπάρχουν δύο θυρίδες: η ωοειδής θυρίδα, όπου προσαρμόζεται η βάση του αναβολέα και η στρογγυλή θυρίδα που όπως και η ωοειδής βρίσκεται στην τυμπανική κοιλότητα. Η αίθουσα συνδέεται με τους ημικύκλιους σωλήνες και τον κοχλία. Οι ημικύκλιοι σωλήνες αποτελούν σημαντικό τμήμα του οργάνου της ισορροπίας ενώ ο κοχλίας χρησιμεύει στην αντίληψη του ήχου. Το εσωτερικό αυτί είναι το πιο σπουδαίο τμήμα του αυτιού διότι σε αυτό μετατρέπονται τα ηχητικά σήματα σε ηλεκτρικά ερεθίσματα τα οποία μέσω του ακουστικού νεύρου στέλνονται στον εγκέφαλο.