Τα ακουστικά βαρηκοίας είναι μικρές ηλεκτρονικές συσκευές που τοποθετούνται στο αυτί και ενισχύουν τον ήχο ώστε να καλύψουν κάποιο πρόβλημα ακοής.

Για την τοποθέτηση ενός ακουστικού σε έναν βαρήκοο είναι απαραίτητη η γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων κάθε ακουστικού καθώς επίσης και η ολοκληρωμένη εκτίμηση της κατάστασης του βαρήκοου. Η επιλογή του κατάλληλου ακουστικού βαρηκοίας, η σωστή ρύθμιση, ο έλεγχος και η σωστή εφαρμογή στο αυτί, είναι οι κύριοι παράγοντες για την αποτελεσματικότητα του ακουστικού.

Κάθε ακουστικό αποτελείται από ένα μικρόφωνο, έναν ενισχυτή-επεξεργαστή ήχου, ένα μεγάφωνο και μία μπαταρία.

Στην προηγούμενη γενιά αναλογικών ακουστικών  η ομιλία και οι θόρυβοι του περιβάλλοντος ενισχύονταν το ίδιο.

Σήμερα με την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στα ακουστικά μιλάμε πλέον για επεξεργαστές ήχου υψηλής ποιότητας που παρέχουν στους χρήστες ακουστικών:

  • Δυνατότητα ενίσχυσης σε κάθε συχνότητα ξεχωριστά.
  • Αυτόματη μείωση των εξωτερικών θορύβων μέσω της ρύθμισης και ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη ακουστικού βαρηκοίας ώστε να διακρίνει καλύτερα την ομιλία.
  • Εξάλειψη του ενοχλητικού σφυρίγματος
  • Δυνατότητα χρήσης κατευθυντικών μικροφώνων για καλύτερη αντίληψη ήχου σε ορισμένα περιβάλλοντα (πχ. όταν μιλάμε πρόσωπο με πρόσωπο, όταν ακούμε μία ομιλία από μακριά, όταν συζητάμε σε έναν χώρο με θόρυβο κλπ.)
  • Μεγαλύτερο φάσμα ρύθμισης συχνοτήτων για καλύτερη διάκριση ομιλίας.
  • Δυνατότητα σύνδεσης των ακουστικών με κινητά τηλέφωνα, συσκευές αναπαραγωγής μουσικής κλπ.
  • Δυνατότητα ρύθμισης των ακουστικών από τον ειδικό μέσω Η/Υ  ανάλογα με την απώλεια ακοής που υπάρχει και βάση των προσωπικών απαιτήσεων κάθε χρήστη ακουστικού βαρηκοίας παρέχοντας έτσι φυσική ακοή.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η αμφοτερόπλευρη αποκατάσταση της ακοής -όταν υπάρχει η δυνατότητα, δίνει στον βαρήκοο στερεοφωνική ακοή, έτσι ώστε με μικρότερες ενισχύσεις να έχει καλύτερη ποιότητα ήχου, καλύτερο προσανατολισμό και άριστη διευκρίνηση.

Στα παιδιά η αμφοτερόπλευρη εφαρμογή ακουστικών βαρηκοίας είναι απαραίτητη έτσι ώστε με την κατάλληλη εκπαίδευση (λογοθεραπεία) να έχουν όσο καλύτερη ομιλία γίνεται και να μπορούν να αναπτύξουν φυσιολογική κοινωνική ζωή τόσο κατά την σχολική τους ηλικία όσο και για την  επαγγελματική τους αποκατάσταση αργότερα.

 

Τι πρέπει να ξέρετε πριν αγοράσετε ακουστικό βαρηκοίας

Κάθε άνθρωπος με βαρηκοία είναι μία ξεχωριστή περίπτωση γι’ αυτό και χρειάζεται μια προσωπική λύση σχετικά με το πρόβλημα της ακοής του.

Το μέγεθος και η μορφή της βαρηκοίας παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του ακουστικού με τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές.

Υπάρχουν επίσης και κάποιοι δεσμευτικοί παράγοντες που μπορεί να παίξουν ρόλο στην επιλογή ακουστικού βαρηκοίας πχ. αν θα είναι μέσα ή πίσω από το αυτί, ευκολία χειρισμού από τον χρήστη, εργασία και δραστηριότητες του χρήστη και γενικά η προτεραιότητες που θέτει κάθε ένας ξεχωριστά.

Τα σημερινά ακουστικά ψηφιακής τεχνολογίας καλύπτουν σχεδόν κάθε μορφή βαρηκοίας και διατίθενται σε όλους τους τύπους.

Οι γνώσεις, η εκπαίδευση και η εμπειρία του ακουοπροθετιστή είναι ίσως από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την σωστή επιλογή, ρύθμιση και αποκατάσταση της ακοής σας με τα ακουστικά σας.

Είναι σημαντικό με την προμήθεια κάποιου ακουστικού βαρηκοίας να ενημερώνεστε για τα δικαιώματά σας αλλά και για τις υποχρεώσεις σας σχετικά με την σωστή λειτουργία των ακουστικών σας.

 

Τα ακουστικά χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

     
  • Οπισθοωτιαίου τύπου (Behind The Ear)

 

  • Οπισθοωτιαίου τύπου ανοιχτής εφαρμογής (Receiver ICanal)

 

  • Ενδοωτιαίου τύπου (In The Ear)

 

 

Ενδοκαναλικά (In The Canal)

 

Πλήρως ενδοκαναλικά (Completely ICanal)

 

Αθέατα (Invisible ICanal)