ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ

Το αυτί είναι ένα σύνθετο όργανο που εξυπηρετεί δύο αισθήσεις. Την αίσθηση της ακοής και την αίσθηση της ισορροπίας και του προσανατολισμού του ατόμου στο χώρο.

 

Όσον αφορά την ακοή το περιφερικό τμήμα αποτελείται (εικόνα 1.1):

α) από το έξω και μέσο αυτί που συνθέτουν το σύστημα αγωγής του ήχου (τυμπανοοσταριώδες σύστημα)

β) από το έσω αυτί (λαβύρινθος) και το κοχλιακό νεύρο όπου λαμβάνει χώρα ο μετασχηματισμός της μηχανικής ενέργειας σε βιοηλεκτρική και η μεταφορά αυτής μέσω του νεύρου προς το κεντρικό τμήμα.

 

 001

Εικόνα 1.1. Το περιφερικό τμήμα του αυτιού.

 

Το κεντρικό τμήμα αποτελείται από την φυγόκεντρη και κεντρομόλο ακουστική οδό, που ξεκινά από τους αντίστοιχους πυρήνες του εγκεφαλικού στελέχους και φτάνει μέχρι το φλοιό των ημισφαιρίων του εγκεφάλου.